Mes: juny de 2022

Conciliació familiar

REDUCCIÓ HORARIA PER GUARDA LEGAL CONCILIACIÓ FAMILIAR. Discriminació salarial? SITAC interposa conflicte col·lectiu per la defensa dels teballadors/es d’Ambulàncies Domingo que han decidit acollir-se a la reducció  horària per guarda legal. Aquest treballadors/es pateixen la minorització salarial dels plusos de puntualitat i assistència. Descarregueu-vos aquí la denúncia