FORMACIÓ

Protocol d’atenció inicial a pacients CREMATS

Protocol de consens d’actuació entre les entitats següents:

Hospital Universitari Vall d’Hebrón, Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), Bombers de la Generalitat de Catalunya i Bombers de Barcelona

Codi ICTUS

El Codi ictus és un protocol d’actuació urgent que comprèn l’activació d’una xarxa de dispositius assistencials adreçats a donar una atenció immediata i adequada als pacients amb sospita d’ictus. L’objectiu principal és que l’atenció a la persona afectada es realitzi amb la major celeritat possible per evitar la progressió de la malaltia i les seves seqüeles.

El Codi ictus s’activa quan el SEM rep l’avís que una persona ha patit un ictus i envia una ambulància al lloc dels fets per fer una avaluació inicial i oferir la primera atenció. Els professionals d’Emergències mèdiques utilitzen l’Escala RACE (acrònim de Rapid Arterial oClusion Evaluation, que significa avaluació ràpida de l’oclusió arterial), creada per neuròlegs de l’Hospital Germans Trias, que s’ha convertit en una referència internacional i que permet avaluar fàcilment  la gravetat de l’ictus i determinar si és possible que el pacient pugui tenir obstruïda una de les principals artèries del cervell. 

Amb aquesta informació, el SEM prealerta l’hospital receptor més proper d’entre la xarxa d’hospitals del Sistema de Salut de Catalunya amb capacitat per diagnosticar les persones afectades i tractar-les, si fos necessari, amb fàrmacs trombolítics, o per fer-ne la derivació a centres terciaris on s’administren les teràpies intravasculars. Aquesta informació prèvia és especialment valuosa perquè permet a l’hospital que rebrà el pacient en primera instància fer un plantejament anticipat del tractament. 

Quan el pacient és atès a l’hospital, li fan un diagnòstic precís que determina si l’ictus l’ha causat una hemorràgia (ictus hemorràgic o vessament cerebral) o bé el taponament d’un vas sanguini del cervell (ictus isquèmic o infart cerebral), cosa que condiciona el tractament que s’ha de fer posteriorment. També s’avalua el grau d’afectació cerebral.

En el cas de l’obstrucció d’un dels vasos sanguinis principals, el tractament que s’ha demostrat més efectiu és la realització d’una trombectomia per via endovascular mitjançant un cateterisme, una intervenció disponible a centres altament especialitzats, amb professionals entrenats i amb uns recursos tècnics concrets. Si l’hospital on és atès el pacient no pot fer aquesta intervenció, se li administra un fàrmac trombolític –quan és necessari, en coordinació per via telemàtica amb un centre més gran– i, si aquest tractament no funciona, se’l trasllada a un centre que pugui dur a terme un cateterisme cerebral.

Recentment, els resultats de l’estudi RACECAT, liderat pels serveis de Neurologia de l’Hospital Germans Trias i l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i la direcció d’Hospitals de l’ICS, i en col·laboració amb el Pla director de l’Ictus de la Generalitat, posen de manifest l’efectivitat dels circuits d’atenció a l’ictus al nostre territori gràcies a l’alta coordinació entre el SEM i els centres hospitalaris. El 45% dels pacients amb ictus isquèmic greu reben una trombectomia, el que suposa una de les taxes més elevades d’Europa, i el tractament s’inicia de forma molt ràpida, amb una mitjana de 4 hores i mitja des de l’inici dels símptomes. 

Data d’actualització:  30.07.2021

Actualment aquest codi funciona a tot Catalunya. 

L’any 2021 el Codi Ictus es va activar 5.604 vegades

ICTUS

L’ictus és l’alteració de la circulació de la sang al cervell. Aquesta alteració consisteix en el taponament o el trencament d’una artèria, que fa que no arribi sang a una part del cervell i que, per tant, les cèl·lules cerebrals morin. Ictus és el nom científic del que es coneix amb diferents noms: feridura, apoplexia, vessament cerebral, embòlia cerebral, trombosi i alguns altres.

Els ictus poden produir diferents graus de discapacitat que necessitin rehabilitació. Si l’afectació dura menys de 24 hores, parlem d’un ictus transitori. La majoria es resolen completament en menys d’una hora.

Segons un informe de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) que recull les principals causes de defunció entre els anys 2000 i 2019, l’ictus continua sent la segona causa de mort arreu del món i provoca l’11% de les defuncions. A l’Estat espanyol és la primera causa de mort en dones i la primera causa de discapacitat adquirida en les persones adultes, d’acord amb les dades del Ministeri de Sanitat. A Catalunya provoca més de 13.000 ingressos hospitalaris l’any, fet que significa que es produeix un ictus cada 40 minuts. 

La recuperació després d’un ictus depèn de la rapidesa amb què es rep assistència mèdica. Per això, Catalunya disposa d’un codi d’emergència implantat a tot el territori per al tractament d’aquesta malaltia: el Codi ictus. El Codi ictus és un protocol d’actuació urgent que comprèn

Pacients amb accident vascular cerebral

En el moment que la Central de Coordinació del SEM identifica un afectat d’ictus que, segons els criteris consensuats al Pla director de la malaltia vascular cerebral a Catalunya, sigui tributari d’activació d’aquest codi, el SEM, prealerta un hospital receptor amb capacitat de diagnosticar i tractar aquests pacients.

Aquesta prealerta permet, a l’igual que amb altres codis, que el centre receptor estigui preparat per tal que el pacient sigui atès de forma prioritària, atesa la gravetat de la malaltia.

Hi ha diferents tipus d’ictus segons les causes que el provoquen:

Ictus isquèmic (infart cerebral)

Es produeix quan s’altera l’arribada de la sang a una àrea del cervell a causa d’un taponament en una artèria cerebral o precerebral. Això fa que les cèl·lules cerebrals de l’àrea afectada morin per manca d’irrigació sanguínia, és a dir, per manca d’oxigen (isquèmia). Aquest taponament pot tenir diverses causes:

  • Ictus aterotrombòtic. Pot ser degut a l’estrenyiment o el bloqueig de les artèries que van al cervell perquè es diposita colesterol a la paret arterial, És un procés conegut com a arterioesclerosi o ateromatosi.
  • Ictus cardioembòlic. El taponament d’una artèria cerebral també pot ser degut a un coàgul provinent d’una altra part del cos, per exemple del cor, i en aquest cas parlem d’embòlia cerebral.
  • Hi ha algunes altres causes d’alteració de les artèries, com per exemple la vasculitis (inflamació dels vasos).

Al voltant del 80% dels ictus són isquèmics.

Ictus hemorràgic (vessament cerebral)

Les artèries es trenquen a causa, generalment, d’elevacions de la pressió arterial o bé d’una malformació prèvia, i la sang es dispersa pel cervell. Un tipus particular d’hemorràgia té lloc quan la major part del sagnat és a la superfície del cervell (hemorràgia subaracnoidal). Les malformacions més freqüents són:

  • Aneurismes: bosses formades per la dilatació de les parets d’una artèria en un punt determinat.
  • Malformacions arteriovenoses: s’atribueixen, generalment, al desenvolupament anòmal del sistema vascular cerebral.

Escala RACE

L’escala RACE és un nou mètode pioner al mon que permet identificar els pacients amb ictus més greus a l’ambulància. L’escala ha estat dissenyada per neuròlegs de l’Hospital Germans Trias i desenvolupada pel Servei d’Emergències Mèdiques.

Recordeu que avaluar l’escala RACE in situ, amb el pacient davant, dona una grandíssima informació clínica al centre receptor.

El paper dels TTS/TES es molt important, ja que son ells qui fan la primera valoració i amb l’escala RACE aquesta valoració es mes acurada i especialitzada.