NOVA DIRECCIÓ DEL SEM

Anna Fontquerni, nova directora del SEM

 

14.12.2022 10:03

El Consell d’Administració del SEM ha nomenat, en la seva sessió celebrada avui, a l’Anna Fontquerni i Gorchs com a Directora del Sistema d’Emergències Mèdiques.

El president del SEM, el Sr. Ramon Canal, ha destacat el seu perfil amb una àmplia experiència i coneixement en l’àmbit de les emergències, tal i com ha demostrat en cadascuna de les responsabilitats desenvolupades durant la seva trajectòria al SEM i, en especial, en la darrera etapa com a Directora d’Operacions. En aquest període, ha liderat les línies de servei, els territoris i, en definitiva, tot el procés assistencial des que el ciutadà accedeix al Sistema fins que rep la resposta que necessita, tant sigui presencial com no presencialment i tant en situació ordinària com extraordinària. Segons el Sr. Canal, aquest perfil garanteix la gestió dels reptes presents i futurs del SEM.

Per altra banda, s’ha ratificat a en Xavier Rodríguez com a adjunt a gerència de la institució. Així mateix, en Jaume Estany seguirà fent les funcions de Vicepresident del Consell d’Administració i President de la Comissió Executiva del SEM.

A tots dos, els ha agraït la seva dedicació en aquesta etapa de transició.

Així, doncs, felicitem a l’Anna Fontquerni pel seu nomenament com a Directora del SEM i li desitgem molts èxits en aquesta nova responsabilitat al capdavant de la nostra organització.

El Consell d’Administració del SEM ha nomenat, en la seva sessió celebrada avui, a l’Anna Fontquerni i Gorchs com a Directora del Sistema d’Emergències Mèdiques.

El president del SEM, el Sr. Ramon Canal, ha destacat el seu perfil amb una àmplia experiència i coneixement en l’àmbit de les emergències, tal i com ha demostrat en cadascuna de les responsabilitats desenvolupades durant la seva trajectòria al SEM i, en especial, en la darrera etapa com a Directora d’Operacions. En aquest període, ha liderat les línies de servei, els territoris i, en definitiva, tot el procés assistencial des que el ciutadà accedeix al Sistema fins que rep la resposta que necessita, tant sigui presencial com no presencialment i tant en situació ordinària com extraordinària. Segons el Sr. Canal, aquest perfil garanteix la gestió dels reptes presents i futurs del SEM.

Per altra banda, s’ha ratificat a en Xavier Rodríguez com a adjunt a gerència de la institució. Així mateix, en Jaume Estany seguirà fent les funcions de Vicepresident del Consell d’Administració i President de la Comissió Executiva del SEM.

A tots dos, els ha agraït la seva dedicació en aquesta etapa de transició.

Així, doncs, felicitem a l’Anna Fontquerni pel seu nomenament com a Directora del SEM i li desitgem molts èxits en aquesta nova responsabilitat al capdavant de la nostra organització.

 

DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL

 

 

Les bases assistencials del SEM, ubicades majoritàriament en hospitals de la xarxa sanitària d’us públic i en centres d’atenció primària (CAP), estan distribuïdes per tota la geografia catalana aconseguint, així, reduir al màxim la distància entre el lloc de l’incident i el vehicle amb l’equip assistencial que ha d’atendre la demanda d’urgència o emergència sanitària.

Reben i gestionen la demanda d’assistència sanitària durant les 24h del dia tot l’any per tal de poder donar una resposta adequada a la consulta realitzada, ja sigui mitjançant la consultoria sanitària o gestionant els recursos d’atenció a les emergències i de transport sanitari urgent.

El SEM disposa de quatre sales operatives de Coordinació i Informació Sanitària ubicades a l’Hospitalet de Llobregat, Reus i Barcelona ciutat.

 

RECURSOS QUE DISPOSA

 

Unitat de suport vital bàsic (SVB)

Són ambulàncies dotades d’un equip assistencial format per dos/ues tècnics/ques d’emergències sanitàries (TES/TTS).

El suport vital bàsic (SVB) inclou un conjunt d’actuacions inicials adreçades a persones amb malalties o lesions que amacen, o poden amenaçar la seva vida, i que s’apliquen de manera precoç fins que la persona pugui rebre una atenció mèdica completa més especialitzada. Es realitza sense cap tipus d’instrument i el pot subministrar personal sanitari, com metges/sses, infermers/es o tècnics en emergències mèdiques o qualsevol altra persona que en tinguin coneixements previs.

Actualment hi ha 338 unitats de SVB i 5 de transport col·lectiu.

Unitat de suport vital avançat (SVA)

Es tracta d’ambulàncies dotades d’un equip assistencial qualificat format per:

  • un/a metge/ssa, un/a infermer/a i un/a tècnic/a de transport sanitari, o bé
  • un/a infermer/a i un/a o dos/ues tècnics/ques d’emergències sanitàries (TES/TTS)

El suport vital avançat (SVA) és l’atenció mèdica proporcionada per professionals de la salut prèviament capacitats per avaluar la situació del pacient, administrar la medicació necessària en cada cas i proporcionar desfibril·lació, maneig de la via aèria i estabilitat abans i durant el transport a l’hospital.

Actualment es disposa de 65 unitats de SVA, 2 de pediàtriques, 2 d’alta complexitat, 9 de la Unitat d’Intervenció i Suport (UIS) i 1 de la Unitat de Coordinació Operativa (UCO).

Vehicle d’intervenció ràpida (VIR)

Vehicles amb l’equipament d’unitat de Suport Vital Avançat (SVA), dotats d’un equip assistencial format per un/a metge/ssa i un/a tècnic/a d’emergències sanitàries (TES/TTS).

Poden fer assistència i no poden realitzar transport.

Actualment n’hi ha 17.

Helicòpter medicalitzat

Helicòpter amb equipament d’unitat de Suport Vital Avançat (SVA) i amb dotació assistencial formada per un/a metge/ssa, un/a infermer/a i un/a pilot.

Actualment n’hi ha 4.