Sitac

CONVENI COL·LECTIU

El 15 de desembre de 2023, ACEA i els representants sindicals que integren la comissió negociadora del conveni col·lectiu del Transport Sanitari de Catalunya, acorden el nou text del cinquè conveni col·lectiu de Transport Sanitari. El 11 de febrer de 2014 es disposa la inscripció i la publicació del conveni col·lectiu al DOGC.

REDUCCIÓ DE JORNADA PER GUARDA LEGAL

CONCILIACIÓ FAMILIAR. Discriminació salarial? SITAC interposa conflicte col·lectiu per la defensa dels treballadors/es d’Ambulàncies Domingo que han decidit acollir-se a la reducció  horària per guarda legal. Aquest treballadors/es pateixen la minorització salarial dels plusos de puntualitat i assistència. El 26 de setembre de 2016, el Sindicat Independent de Treballadors d’Ambulàncies de Catalunya (SITAC), va interposar …

REDUCCIÓ DE JORNADA PER GUARDA LEGAL Llegeix més »

INTERNALITZACIÓ DEL TRANSPORT SANITARI SEGONA PONÈNCIA

Internalització del Transport Sanitari SEGONA PONÈNCIA Com ja sabeu el passat 16 de juliol de 2021, el grup parlamentari de la CUP, va registrar al Parlament de Catalunya la Proposició de llei per la internalització del transport sanitari. El dia 16 de juny de 2022 es fa la primera  ponència per la internalització del servei …

INTERNALITZACIÓ DEL TRANSPORT SANITARI SEGONA PONÈNCIA Llegeix més »

LA SINDROME DE BURNOUT

LA SINDROME DE BURNOUT   Sindrome de  burnout laboral, també denominada síndrome del cremat o síndrome d’estar cremat en el treball, és un estat d’esgotament físic, emocional i mental que està vinculat amb l’àmbit laboral, l’estrès causat pel treball i l’estil de vida de l’empleat. Pot tenir conseqüències molt greus, tant en l’esfera física com …

LA SINDROME DE BURNOUT Llegeix més »