Serveis jurídics

L’afiliat/ada té dret a l’assessorament gratuït en l’àmbit laboral, qualsevol acció que vagi mes enllà del propi assessorament gaudirà d’un descompte del 30% sobre els honoraris dels col·legis professionals.

Per gaudir d’aquest dret, cal que l’afiliat/ada es mantingui al corrent del pagament de les quotes.

La quota d’afiliació és de 12€ mensuals

Per tal que l’afiliat/ada pugui ser assessorat individualment tindrà que sol·licitar cita prèvia amb els serveis jurídics.

Sitac esta assessorat pel Col·lectiu Ronda, carrer Trafalgar, 50-52,bxs. Tel. 93 268 21 99 08010 Barcelona