INTERNALITZACIÓ DEL TRANSPORT SANITARI SEGONA PONÈNCIA

Internalització del Transport Sanitari
SEGONA PONÈNCIA

Com ja sabeu el passat 16 de juliol de 2021, el grup parlamentari de la CUP, va registrar al Parlament de Catalunya la Proposició de llei per la internalització del transport sanitari.

El dia 16 de juny de 2022 es fa la primera  ponència per la internalització del servei de transport sanitari de Catalunya, amb la compareixença per part dels grups parlamentaris i per la part social un representant de Tècnics en Lluita, un de CCOO i un altre de UGT.

El 15 de setembre de 2022 es fa la segona ponència amb la compareixença dels grups parlamentaris i les compareixences per par de la patronal del Sr. Dídac Martínez i Martínez, director gerent de l’Associació Catalana d’Empresaris d’Ambulàncies, una representació del Transport Sanitari de Catalunya, una representació d’Egara Ambulàncies i Vicenç Chicharo Amposta, president del Grup La Pau.

Com no podia ser d’un altre manera, la patronal manifesta que la gestió privada del servei es  molt mes econòmica que si es fes des de l’administració.

Des de aquest punt de vista, es possible que el cost econòmic es vegi augmentat si es fa des de l’administració pública, ja que les empreses privades redueixen costos amb la finalitat de garantir els seus beneficis a costa dels treballadors/es i del material que necessiten, tant sigui en ambulàncies com en material fungible, equips de protecció individual,  roba de treball etc…

Quan es refereixen a la gran organització de la compra d’Epis en plena pandèmia, cal destacar que la majoria de professionals de les empreses privades, sortíem a treballar sense els equips de protecció individual (EPIS), cosa que cap treballador/a de l’empresa pública els i passava, només cal dir, que qualsevol treballador que prestava servei a la empresa privada, en quan es trobava amb un altre treballador/a  de l’empresa publica, li demanava Epis ( l’empresa pública SEM mai va estar faltada d’Epis.) per poder continuar fent el servei.

I en quant al rentat de la roba, si que es cert que les empreses subcontractades fan la neteja de la roba, previ demandes judicials interposades per diferents sindicat

Roba que els treballadors/es en dúiem a casa pe rentar, fins que es van decretar mesures cautelars per els tribunals.

Com a exemple, podem constatar que un treballador/a que presta servei en el sistema d’emergències mediques (entitat publica), les seves condicions laborals deixen molt a veure amb la dels mateixos treballadors/es que presten el mateix servei a les empreses privades subcontractades.

Començant per les hores de treball, mentre un treballador/a que presta servei a l’empresa pública (SEM), la jornada laboral de de 1624 hores anuals, contra les 1800 hores anuals que fa qualsevol treballador/a que presta el mateix servei en una empresa privada, a part dels dies de lliure disposició, l’ajut a les famílies amb fills menors, dies de lliure disposició, vacances, formació, festius, etc….

Segons el mitja de comunicació especialitzat en periodisme d’investigació Crític

La privatització del transport sanitari: un ‘pastís’ de 223 milions

Sis empreses i UTE es reparteixen la gestió de les ambulàncies a Catalunya, un servei internalitzat que acumula 180 sancions des del 2011 per part del mateix Departament de Salut.