Història

Una mica d’història…


A partir de l’any 2011 es van produint un sèrie de situacions d’injustícia i de pèrdua de drets laborals dels treballadors del sector del transport sanitari i més concretament dels que formen part de l’empresa Ambulàncies Domingo. El Comitè d’empresa i els sindicats que hi són representats, no sempre transmeten de forma adequada la informació referent als diferents conflictes al col·lectiu dels treballadors i, sovint, quan se’ls demana respostes concretes són incapaços d’actuar en nom de tots els treballadors i deriven els conflictes com si es tractessin de problemàtiques individuals, amb el que això comporta de pèrdua de drets col·lectius.

Davant d’aquesta situació, un grup de treballadors decidim crear una Assemblea de Treballadors, totalment independent, per tal d’intentar donar resposta a les demanades de tot el col·lectiu.

Després de diverses reunions i amb l’assessorament jurídic pertinent, es decideix crear un nou sindicat i és així com es constitueix el Sindicat Independent de Treballadors d’Ambulàncies de Catalunya (SITAC), el qual queda formalment constituït el juliol de 2012.

El 15 de novembre de 2012 es crea la secció sindical de l’empresa Ambulàncies Domingo.

El mes d’abril de 2013 ens presentem a les eleccions sindicals de l’empresa i obtenim un total de cinc delegats dels tretze que formen el Comitè d’Empresa.