REDUCCIÓ DE JORNADA PER GUARDA LEGAL

CONCILIACIÓ FAMILIAR. Discriminació salarial? SITAC interposa conflicte col·lectiu per la defensa dels treballadors/es d’Ambulàncies Domingo que han decidit acollir-se a la reducció  horària per guarda legal. Aquest treballadors/es pateixen la minorització salarial dels plusos de puntualitat i assistència. El 26 de setembre de 2016, el Sindicat Independent de Treballadors d’Ambulàncies de Catalunya (SITAC), va interposar …

REDUCCIÓ DE JORNADA PER GUARDA LEGAL Llegeix més »