Conciliació familiar

REDUCCIÓ HORARIA PER GUARDA LEGAL

CONCILIACIÓ FAMILIAR.

Discriminació salarial?

SITAC interposa conflicte col·lectiu per la defensa dels teballadors/es d’Ambulàncies Domingo que han decidit acollir-se a la reducció  horària per guarda legal.

Aquest treballadors/es pateixen la minorització salarial dels plusos de puntualitat i assistència.

Descarregueu-vos aquí la denúncia