INTERNALITZACIÓ TRANSPORT SANITARI

 

La CUP impulsa una llei per la internalització del transport sanitari

 

El passat 16 de juliol de 2021, el grup parlamentari de la CUP, va registrar al Parlament de Catalunya la Proposició de llei per la internalització del transport sanitari
El passat 3 de novembre de 2021, el Ple va donar via lliure perquè continuï la tramitació parlamentària de la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (CUP), ja que la iniciativa ha superat el debat de totalitat després que la cambra hagi rebutjat l’esmena de retorn que hi havia presentat Vox.
La proposició de llei estableix que amb la finalització dels contractes amb empreses privades per a la gestió de serveis de transport sanitari urgent i no urgent aquests serveis passin a ser gestionats pel Servei d’Emergències Mèdiques en un procés d’internalització que obligarà a la subrogació del personal que els presta. Així mateix, estableix que l’ens titular del servei públic del transport sanitari faci informes sobre l’interès públic i l’eficiència del servei prestat fins ara per les empreses privades. Des del punt de vista pressupostari, la proposició no preveu un increment de despesa, sinó el traspàs cap a aquest procés d’internalització del pressupost que el Servei Català de la Salut dedicava a la gestió privada.
El dia 16 de juny de 2022 comencen les ponències per la internalització del servei d’ambulàncies amb la compareixença per part dels grups parlamentaris i per la part social un representant de Tècnics en Lluita, un de CCOO i un altre de UGT.
Cal tenir en compte que encara es tenen que seguir fent mes ponències amb representants de totes les parts implicades.

Vídeo de la ponència