SEM Protocols Instruccions i Algoritmes

Instrucció: IT_TSNU_04 Serveis coronavirus_v2

Objectius

És objecte d’aquesta instrucció descriure l’actuació que realitzaran els professionals del TSNU, en realitzar un servei amb un pacient que està en estudi o és un positiu confirmat o probable pel coronavirus SARS-CoV-2.

Clica la imatge per descarregar la instrucció


PROCEDIMENT DEL SEM PER A L’ATENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA SEXUAL A CATALUNYA

Clica d’amunt de les imatges per descarregar els PDF

                             

Procediment Operatiu

( PRAO_005v2 )

Conducció de vehicles d’emergències i utilització 

de la senyalització acústica i lluminosa

Objectiu

El Sistema d’Emergències Mediques, com a empresa pública encarregada del transport sanitari a Catalunya, ha de vetllar per aplicar unes correctes tècniques de conducció i pel correcte ús dels senyals lluminosos i acústics de les seves unitat assistencials, durant el desenvolupament de la seva activitat.

A l’hora de conduir un vehicle d’emergències, hi han varis factors afegits, que fan que el risc de tenir un ensurt o patir un accident sigui mes elevat. Es necessari doncs, adoptar mesures de prevenció, augmentar la nostra concentració i aplicar unes bones tècniques de conducció per augmentar la nostra seguretat i minimitzar les possibles lesions en cas d’accident.

El present procediment PRAO_005v2 té com objectiu establir els criteris de conducció i d’utilització dels senyals acústics i lluminosos de les unitats assistencials de SEM en compliment de la legislació vigent en cada moment.

Recomanacions

En tots els casos la conducció, circulació i estacionament de les unitats de SEM, s’acollirà al que preveu i estableix el vigent Reglament General de Circulació (RGC) en els seus articles 67 i 68, on reconeix la prioritat de pas dels vehicles d’emergència i que estan exempts de complir determinades normes de circulació mentre realitzin un servei d’urgència, sempre i quan no posin en perill a la resta d’usuaris de la via. L’article 69 d’aquest Reglament recull que és la obligació dels conductors facilitar el pas dels vehicles d’emergències apartant-se normalment a la dreta o parant-se, si fos necessari.

L’important es no fer ziga-zagues, tingueu present que: (son els altres vehicles que es tenen que apartar o parar en cas que ho pugin fer). Com tampoc es recomanable anar a velocitats desmesurades, es mes important portar una velocitat constant i amb el mínim d’interrupcions a la marxa, evitant frenades i acceleracions brusques, penseu que l’important es arribar al lloc del incident i no provocar un accident, amb les conseqüències que això pot comportar, al conductor del vehicle, expedients sancionadors, provocar ferits, etc.

La responsabilitat en cas d’accident, sempre serà del conductor del vehicle d’emergències, tingueu-lo amb compte.

Sempre es tindrà que conduir de manera proporcionada en relació al transit que i pugui haver-hi en cada moment com el factor pluja, boira o mala visibilitat, (angles morts del vehicle, etc..)