ONADA DE CALOR i RISCOS LABORALS

Què és l’estrès tèrmic per calor?

Estrès tèrmic per calor, és la càrrega de calor que els treballadors reben i acumulen en el seu cos i que resulta de la interacció entre les condicions ambientals del lloc on treballen, l’activitat física que realitzen i la roba que porten.

Resulta especialment perillós en els treballs a l’aire lliure com la construcció, l’agricultura, la ramaderia, etc., així com els realitzats en llocs tancats amb excessiva calor (mineria, foses, forns, cuines, etc.). Per evitar situació en els quals la salut pugui veure’s perjudicada, hem de conèixer quins són els efectes de la calor sobre la salut i poder actuar amb rapidesa.

Erupció cutània. Deguda a la sudoració excessiva, i produeix picors i enrogiment de la pell.

Enrampades. Provocats per la perduda de sals a causa de la intensa sudoració. Al moment en què tinguem aquests símptomes, s’ha de descansar i beure begudes isotòniques o aigua amb sals.

Deshidratació. Requereix beure petites quantitats d’aigua cada 20 minuts.

Síncope per calor. Pèrdua temporal del coneixement. Sol començar amb pal·lidesa, visió borrosa, mareig i nàusees. En cas d’experimentar aquests símptomes, hem de col·locar-nos en posició horitzontal en un ambient fresc amb els peus aixecats, afluixar-nos o llevar-nos la roba i refrescar-nos amb aigua i ventar-nos.

Cop de calor. Fenomen poc freqüent però MOLT GREU. La temperatura augmenta de forma incontrolada per sobre dels 40 °C, la pell es torna seca i calenta. Apareixen convulsions i coma; fins i tot pot provocar la mort.

El Departament d’Empresa i Treball recorda a empreses i persones treballadores la necessitat de prevenir els riscos laborals derivats de la calor durant l’estiu

L’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral reforça la campanya informativa i de sensibilització per evitar els cops de calor, especialment al sector de la construcció

 

El Departament d’Empresa i Treball recorda a les empreses i a les persones treballadores que durant l’estiu i davant la important pujada de les temperatures s’ha d’extremar la precaució i prendre totes les mesures de prevenció necessàries per no posar en risc la salut de les persones que treballen a l’aire lliure, especialment en el sector de la construcció, un dels que més persones ocupa amb exposició a la calor.

Enguany el Departament, a través de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral, ha endegat una campanya per informar i sensibilitzar les empreses de la seva responsabilitat en la planificació de la feina i en proporcionar el material necessari per tal d’evitar la sobreexposició a les altes temperatures de l’estiu, així com recordar a les persones treballadores que, per la seva pròpia seguretat, han de complir amb la normativa i fer servir el material facilitat per l’empresa.

En el marc de la Mesa de Seguretat i Salut Laboral en la Construcció a Catalunya –de la qual formen part CCOO de Catalunya, UGT de Catalunya, Foment del Treball, Pimec i la Confederació Catalana de la Construcció-, l’Institut ha editat un cartell que es difondrà entre les empreses amb les recomanacions per protegir les persones que treballen a l’exterior de l’exposició a la calor i evitar el cop de calor.

Aquest mateix contingut s’emetrà en format audiovisual pel canal MouTV de TMB (pantalles a les andanes del metro) durant la primera quinzena de juliol i també es distribuiran octavetes informatives per la xarxa de metro i bus.

D’altra banda, s’ha començat a emetre per Televisió de Catalunya, Catalunya Ràdio i les xarxes socials de la Generalitat una càpsula 012 on s’alerta a la ciutadania dels perills de treballar exposat a altes temperatures i els consells bàsics de prevenció.

Les principals ocupacions amb persones treballadores a l’aire lliure fortament exposades a la calor són la construcció i l’agricultura, però també d’altres com la jardineria, el manteniment urbà i l’explotació forestal. D’altra banda, també s’ha de prevenir l’estrès tèrmic, especialment a l’estiu, a llocs tancats com foneries de metalls, forns de pa i pastisseries, cuines, forns de maons i ceràmica o bugaderies.

 

Consells bàsics de prevenció davant les altes  temperatures

 

Realitzar tasques pesades o treballs a l’exterior a elevades temperatures pot portar el cos humà al límit i ocasionar accidents de treball. El risc augmenta a mesura que puja la temperatura, per això és important que les empreses i les persones que treballen a l’aire lliure o en ambients calorosos adoptin les mesures de prevenció i estiguin atentes a símptomes com fatiga, mal de cap o vertigen, que poden ser precursors de problemes més greus com la deshidratació o el cop de calor, que en alguns casos arriba a ser mortal.

A la web de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral trobareu les recomanacions de prevenció de riscos laborals davant les altres temperatures, que de manera resumida són les següents:

Consells bàsics per a l’empresa:

 • Facilitar descansos freqüents a indrets frescos.
 • Adaptar els horaris: organitzar torns per reduir el temps o la intensitat de l’exposició sempre que sigui possible i planificar les tasques més pesades per a les hores de menys calor (abans de les 11 i després de les 16 hores).
 • Evitar el treball aïllat i posar aigua a disposició de les persones treballadores
 • El Reial decret 486/1997 que regula les condicions dels llocs de treball estableix en l’Annex V que aquests disposaran d’aigua potable a bastament i fàcilment accessible. S’evitarà tota circumstància que possibiliti la contaminació de l’aigua potable. En les fonts d’aigua s’indicarà si aquesta és o no potable, sempre que puguin existir dubtes sobre aquest tema.
 • Informar i formar els treballadors i treballadores sobre els riscos, efectes i mesures preventives de l’exposició a la calor, sobretot a aquells/as especialment sensibles per motius de salut o edat.
 • Rebre gratuïtament roba de treball, en cas de ser necessària, d’estiu, de colors clars, lleugera i transpirable.

Si el treball es realitza a l’aire lliure, l’empresa deu:

 • Proporcionar gratuïtament els Equips de Protecció Individual – EPI necessaris: gorra o barret, ulleres de sol, cremes solars, etc. Les ulleres de protecció contra la radiació solar (ulleres de sol) estan classificades com EPI de categoria I d’acord amb l’article 7, apartat f) del Reial decret 1407/1992.
 • Vigilar que tots els treballadors i treballadores estiguin aclimatades a la calor segons l’esforç físic que es requereixi
 • Procurar que el treball es faci en interiors o a l’ombra. Reduir la temperatura en interiors.
  Si el treball és en l’exterior, disposar de llocs de descans frescos i a l’ombra.
 • Modificar processos de treball i organització del treball, eliminant esforç físic excessiu, proporcionant ajuda mecànica i evitant les hores més caloroses del dia. Establir rotacions.
 • Permetre descansos quan sigui necessari en llocs frescos quan es necessiti i fins que els i les treballadores es recuperen.
 • El Reial decret 1561/95 que regula les jornades especials de treball, estableix que quan l’exposició a condicions ambientals (calor, fred, pluja, humitat, toxicitat, etc.) siguin especialment nocius i suposen un risc especial per a la salut sense que resulti possible l’eliminació o reducció del risc mitjançant l’adopció d’altres mesures de protecció o prevenció adequades, es limitaran o reduiran els temps d’exposició a aquests riscos ambientals, sense reducció del salari.
 • En cas de no recollir el conveni col·lectiu la forma de dur a terme aquesta limitació o reducció dels temps d’exposició i en quines condicions aplicar-les, s’acordarà entre l’empresa i els treballadors. En cas de desacord serà l’Autoritat Laboral, previ informe de la Inspecció de Treball i organismes tècnics, qui acordi aquests termes

cnics de transport Sanitari i Tècnics en Emergències Sanitàries.

 

També treballem al carrer, en l’època d’estiu també ens afecta la calor, ja que treballem en temperatures al límit.

Tot i les recomanacions que es fan des de inspecció de treball, com des de el departament de treball de la Generalitat de Catalunya, en les quals recomana fer descansos durant la jornada en llocs frescos, per tal de poder hidratar-se i recuperar-se, la realitat es ben diferent ja que els treballadors/es que prestem aquest serveis en les empreses subcontractades, que fem torns de 8 hores, 12 hores i 24 hores i que cal aclarir que depenen del Sistema d’Emergències Mèdiques que es qui gestiona tot el servei, i en conseqüència el CatSalut, en cap cas ens faciliten aquest descansos i cap altre mesura de prevenció com cremes solars, aigua, ulleres de sol, roba adequada a les temperatures extremes de calor, ja que utilitzem la mateixa roba tant al estiu com al hivern, etc….

Tot i que podem entendre (cosa que no compartim) que les empreses privades mirin per al seus beneficis, el que realment no podem entendre es que aquestes mesures de prevenció en plena onada de calor i que el mateix CatSalut, SEM i Departament d’empresa i ocupació de la Generalitat de Catalunya, permetin que aquestes empreses  no compleixin aquestes recomanacions, per tant tots son còmplices d’aquest incompliments.

Cal tenir en compte que el volum de serveis, que si mes no es fan a la ciutat de Barcelona i rodalies, no ens permet tenir cap moment de descans entre servei i servei, i nomes disposem, en el millor dels casos, d’una hora dintre la jornada per dinar i/o sopar.

Sindicat Independent de Treballadors D’Ambulàncies de Catalunya