EL MACROCONCURS DE TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA TS/25, SUSPÈS PER SEGONA VEGADA

El concurs públic d’ambulàncies de Catalunya a quedat en suspès per segona vegada en pocs mesos.

La patronal  Associació Catalana d’Empresaris d’Ambulàncies (ACEA), juntament amb altres empreses del sector, impugnen davant del Tribunal Català de Contractes  del Sector Públic (TCCSP), la nova licitació del concurs del Transport Sanitari de Catalunya.

El (TCCSP) adopta la mesura cautelar de suspendre el procediment de contractació.

Tant ACEA com altres empreses del sector manifesten que ens trobem en una situació en què els plecs no contemplen els costos reals que permetrien complir els requisits establerts, i estem realitzant totes les gestions necessàries per garantir la viabilitat del nou contracte i minimitzar el risc de comprometre la qualitat del servei per als nostres pacients i professionals.

 

Noticia Crònica Global

https://cronicaglobal.elespanol.com/business/20240524/suspendido-concurso-de-ambulancias-cataluna-por-segunda/857664265_0.html

 

Des de SITAC, considerem que mentre el Servei d’Ambulàncies estigi  gestionat per  empreses privades i en mes d’un cas  en empreses de capital risc, mai es podrà fer un servei íntegre i de qualitat.

Les empreses privades, con es lògic, esperen beneficis, i si no els poden assolir de ven segur que retallaran tant en la qualitat del servei com, en material, ambulàncies, etc…

Una part important de la suspensió cautelar del concurs TS/25, es que les flotes d’ambulàncies estan caducades o ha punt de caducar, per tant fins que no i hagi la licitació cap empresa renovarà la flota d’ambulàncies.

Entenem que la sanitat pública no s’ha de basar en tenir beneficis, si no en  fer un servei de qualitat a la ciutadania, per tant nomes i ha una opció, la INTERNALITZACIÓ del servei, per una qualitat excepcional per a tota la població.