DEMANDA PLUSOS ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT

Informen que el dia 16 de juliol de 2024 se celebrarà el judici al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del conflicte col·lectiu sectorial presentat per SITAC i ASA-C, en matèria dels plusos d’assistència i puntualitat, tant per reducció per guarda legal com per a baixa per IT.

El dia 6 de juny de 2024  hi ha hagut compareixença davant del Tribunal Laboral de Catalunya amb el resultat de no ACORD.

El dia 14 de juny de 2024 va haver-hi reunió de la comissió paritària de conveni amb el resultat de sense ACORD.

Com vam informar en un comunicat el dia Escrit 12 de juny, en referència al plusos d’assistència i puntualitat, els qual estaven minoritzats per a les persones treballadores que estaven acollides a la reducció horària per guarda legal.

La finalitat d’aquest litigi és condemnar a les empreses enquadrades en l’àmbit d’aplicació del Conveni col·lectiu de treball per a empreses i persones treballadores de transport de malalts i accidentats en ambulància (transport sanitari) de la comunitat autònoma de Catalunya a abonar íntegrament els conceptes salarials denominats «Assistència» i «Puntualitat» regulats a l’art. 18 del Conveni col·lectiu de treball per a empreses i treballadors/es de malalts i accidentats en ambulància (transport sanitari) (codi de conveni núm. 79001955012002) en els casos de treballadors/es en reducció de jornada per conciliació, a temps parcial o que hagin estat més de tres dies en situació d’incapacitat temporal

 

Seguim!!!