Conveni col·lectiu

 

 

CINQUÈ CONVENI COL·LECTIU TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA

El 15 de desembre de 2023, ACEA i els representants sindicals que integren la comissió negociadora del conveni col·lectiu del Transport Sanitari de Catalunya, acorden el nou text del cinquè conveni col·lectiu de Transport Sanitari.

El 11 de febrer de 2014 es disposa la inscripció i la publicació del conveni col·lectiu al DOGC.

RESOLUCIÓ EMT/640/2024, d’11 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball per a empreses i persones treballadores de transport de malalts i accidentats en ambulància (transport sanitari) de la Comunitat Autònoma de Catalunya (codi de conveni núm. 79001955012002)

AJUST TAULES SALARIALS 2024

Es publica al DOCG, l’ajust de les taules salarials en funció de la dotació econòmica addicional de tarifa feta per CatSalut i SEM del 2%, amb efectes 1 de gener de 2024.

RESOLUCIÓ EMT/2445/2024, de 19 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acta de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball per a empreses i persones treballadores de transport de malalts i accidentats en ambulància (transport sanitari) de la Comunitat Autònoma de Catalunya (codi de conveni núm. 79001955012002).