Avís legal

Sindicat independent de treballadors d’ambulàncies de Catalunya (SITAC)

Domicili social : C/ Còrsega 621, 4t. 2.a 08021 BARCELONA

NIF.:  G65901852

Registrat al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya amb el Exp. Núm.: 000000195/79/1/1

Telèfon : 661 389 716

E-mail:  info@sitac.cat